IJs- en Volksvermaak is de ijsvereniging van Nieuwe-Niedorp sinds 4 januari 1887. We maken ons op voor het 125 jarig bestaan op 4 januari 2012!
 Schaatspret op "de Rijd"

Ons clubgebouw ligt aan een inham van het kanaal Alkmaar-Kolhorn aan de zuidkant van Nieuwe Niedorp ter hoogte van de Leijerdijk/Schulpweg. Deze inham heet "De Rijd". Het adres van het clubgebouw is Leijerdijk 9, Nieuwe Niedorp. Zie onderaan deze bladzijde de kaart. Als er natuurijs is organiseren we hier allerlei schaatsevenementen. Er is dan voldoende ruimte voor een 400m baan. Voor schaatstochten over het kanaal hebben we hier een prima “opsteek-” en “koek en zopie” plaats.

Je kunt lid worden van IJs- en Volksvermaak voor een contributie van 6 EURO per jaar. Je draagt dan bij aan de activiteiten die door IJs- en Volksvermaak worden georganiseerd, niet alleen in de winter maar ook ‘s zomers worden evenementen georganiseerd, zoals fietstochten en wateractiviteiten.

Voor de jeugd is er jeugdschaatstraining op kunstijsbaan "De Westfries" te Hoorn op de zaterdagen in de winter. Voor nadere informatie kun je terecht bij onze secretaris:

 

de heer J.C. Kooij,
Dorpsstraat 125,
1733 AG Nieuwe Niedorp.
Telefoon: 0226-411893
E-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voor al je contributies en financiële bijdragen aan IJs- en Volksvermaak, kun je terecht op rekeningnummer: 

NL96 RABO 0344 9502 12 te Nieuwe Niedorp.

Er is een AED kast bij de Grootmoeders Tijd en Motoren musea op de Schulpweg 47.

Hieronder is de locatie van de Rijd en omgeving:

Als u vanaf de richting Alkmaar, Noordscharwoude op de N242 komt, neem dan vlak na het kruispunt van het Verlaat de afslag Nieuwe Niedorp-West. Vanaf de richting Leeuwarden, Middenmeer gaat u het beste via de afslag bij het Klooster linksaf en dan rechtsaf via het Paadje en aan het einde daarvan rechtsaf richting Nieuwe Niedorp en 1e weg links naar de Leijerdijk nr. 9 waar het clubgebouw van IJs-enVolksvermaak staat.

 

Privacyverklaring.

Dit is de privacyverklaring van IJs- en Volksvermaak, gevestigd te Nieuwe Niedorp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40635394, hierna te noemen:

`de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

 

 

 

 

Verwerken ledenadministratie.

  • Voorletter(s)

  • Achternaam

  • Adres

  • (eventueel) e-mail adres

 

Uitvoering van de mondelinge overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van het lidmaatschap en enige jaren erna (ivm boekhouding) Indien u geen lid wordt worden uw gegevens niet opgeslagen .

Nieuwsbrief

  • E-mail adres

Uitvoering van de digitale opgave

Tot verzoek beëindiging: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

De vereniging verstrekt, behoudens de KNSB (alleen bestuur en enkele vrijwilligers), geen informatie aan derden.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens (tenzij de

Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens.

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen.

Minderjarigen zijn gezinslid van hun ouders, dus wij verwerken geen gegevens van minderjarige leden.

 

Links naar andere websites.

De websites kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereninging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid.

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden oppgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via websites te informeren.

 

Contactgegevens.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Meindert Brugman

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

 U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Het bestuur van IJ en V.